27.1.12

Αν σου αρέσει η φωτογραφία, η ιστορία και το..National Geographic / If you like photography, history and..National Geographic

Σαν σήμερα το 1888 ιδρύεται η Εθνική Γεωγραφική Εταιρία στις ΗΠΑ που εκδίδει το National Geographic. Τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου εκδίδει το πρώτο τεύχος. Τί εκπληκτικές φωτογραφίες!!!Δεν μπορούσα να διαλέξω!Δείτε εδώ κι άλλες. Κι εδώ σας έχουμε και το ελληνικό site.
The National Geographic Society (NGS) was founded on a day like this in 1888.  Νine months after(October 1888) published Nationals Geographic Magazines first issue. How amazing photographs!!! I couldn't choose! See more photos here. [an]

Δεν υπάρχουν σχόλια: