8.6.12

Αν σέβεσαι τον εαυτό σου...
ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

Δεν πρέπει να τη δικαιολογούμε.
Δεν πρέπει να την ανεχόμαστε.
Δεν πρέπει να τη συνηθίσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: