16.12.11

Αν ο άνθρωπος αλλάζει (;) / If people change (?)

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ. IT'S A ONE WAY ROAD.
Ένα θέμα που αν πέσει στο τραπέζι όλοι θέλουν να μιλήσουν με πάθος γι'αυτό και να πουν την εμπειρία τους. Εγώ θα πω πως μπορούμε με λίγα λόγια να κλείσουμε αυτό το θέμα λιγά λεπτά αφότου ανοίχτηκε.
A subject that when it comes up everyone needs to say his opinion with passion and share his own experience. I'd say that we can close the subject a few minutes after it has started.


Αισιόδοξο μήνυμα: Ο άνθρωπος αλλάζει (χαμογέλα)
Κρυμμένο στοιχείο αισιόδοξου μηνύματος: ...αν και μόνο αν το θέλει ο ίδιος (μην λυπάσαι)
Κοίτα εσύ να είσαι ένας καλός και ωραίος άνθρωπος για τους γύρω σου και επικεντρώσου σε αυτό. Αν πετύχεις τον στόχο σου κι ύστερα κάποιος δεν σε βλέπει σαν τον ωραίο άνθρωπο που είσαι (δεν είπα τέλειο, για άνθρωπο μιλάμε) τότε πρέπει να μείνει μακριά. Αν κάποτε τα μάτια του αλλάξουν θα αλλάξουν και οι πράξεις, θα το δεις εσύ αυτό. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως για να αλλάξει κάποιος σημαίνει πως έχει περάσει δύσκολα, έχει ζοριστεί πολύ και έχει προσπαθήσει να κόψει μπροστά από όλα τα "μπορώ" και τα "θέλω" τα ΔΕΝ. 'Ανθρωπε μην φοβάσαι και απογοητεύεσαι. Κοίτα γύρω σου! Όλα ο άνθρωπος τα έκανε. Δείξε τα κότσια σου!
ΥΓ1. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι χάσιμο χρόνου να προσπαθείς να αλλάξεις κάποιον άλλον κι όχι τον εαυτό σου.
ΥΓ2. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να κάνω και λάθος. Άνθρωπος είμαι.. Τί λέτε κι εσείς;

Optimistic message: People change (smile)
Hidden topic in optimistic message: ...if only they want it themselves (don't be sad)
Keep in mind that your intension is to be a nice and beautiful person for others and concentrate on this. If you achieve this and there's someone who doesn't see you as the beautiful person you are (I didn't say perfect, we're talking for human being) then he must stay away. If one day his eyes change then his actions will change too, you're the one to see this. Certainly when someone changes it must have been through difficult situations, he had tough times and he had tried a lot to cut using the word NOT next to "I can" and "I want". Folks don't be afraid and disappointed. Look around you! All this are made from humans. Show your guts!
PS1. Yes, it's obvious. You're waisting your time trying to change someone else than yourself.
PS2. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. I'm just a human being. What do you think? [an]

Δεν υπάρχουν σχόλια: