10.1.12

Αν σκεφτούμε ομαδικά αυτή τη νέα χρονιά; \ If we think as a team this new year?Λοιπόν…επιστροφή!
Καλή χρονιά σε όλους, ελπίζοντας πάντα ότι ξεκινάει κάτι καλύτερο, όπως νομίζει ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί. Τουλάχιστον βρε παιδιά να είμαστε κοντά ό ένας στον άλλο και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.  Όπως και να το κάνουμε η ομάδα είναι δύναμη.

Well…here we are again!
Happy new year to everyone, hoping that something better starts, as we wish all together and everyone separately. At least lets be close and support each other. Whatever we do, the team is power.

Δεν υπάρχουν σχόλια: