25.4.12

Αν θέλεις ένα βιβλίο \ If you like a book

Στη βαλίτσα για τις διακοπές του Πάσχα μπήκαν φυσικά δύο βιβλία γιατί τα πάθη δεν κρύβονται.
Το τελευταίο κόλλημα με τα αστυνομικά συνεχίζεται και διάβασα το «Στα ίχνη σου» της Rosamund Lupton (http://www.rosamundlupton.com/).

Περίεργο να γράφω στο blog που έχουμε δύο αδελφές για ένα τέτοιο βιβλίο όπου η μεγάλη αδελφή ψάχνει την μικρότερη που έχει εξαφανιστεί. Αλλά δεν είναι προσωπικό ….είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Το θέμα είναι η αναζήτηση της μικρότερης αδελφής με πολύ ανατρεπτικά στοιχεία τόσο στην όλη εξέλιξη της ιστορίας όσο και στο τέλος δηλαδή στον δολοφόνο…. αστυνομικό θέμα είπαμε.
Δεν θα πω πολλά για την υπόθεση πρώτον για να μην σας το χαλάσω αλλά και γιατί μπορείτε να το βρείτε οπουδήποτε.
Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι ήταν πολύ ωραία γραμμένο. Όλο το βιβλίο είναι έτσι που να μοιάζει με επιστολή της μεγάλης αδελφής, που κάνει και μέχρι τέλους όλη την έρευνα για την εξαφάνιση, προς την εξαφανισμένη αδελφή της.
Πρωτότυπος τρόπος και πολύ επιτυχημένος.

In the suitcase for the Easter holidays I took two books because reading is a passion.
My last choices are the psychological detective writers and I read “Sister” of Rosamund Lupton (http://www.rosamundlupton.com/).
It is weird to write in this blog that we have two sisters for such a book where the big sister is looking for the smallest that has disappeared. But it’s not personal…it’s a very good book.
The issue is that Beatrice is trying to find her youngest sister who mysteriously missing and she find out the truth in a story with very strange elements both in the whole evolution of the story and at the end of it, meaning the killer….
I will not say much about the story first of all because I don’t like spoiling for the possible readers and because you can’t find it anywhere.
What I can say is that it was written brilliantly. It is like a letter that it’s written for the missing sister and that’s how we learn about the researches and the results of it.
Original and very successful way. [if]

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: