16.4.12

Αν σου αρέσουν τα τουβλάκια / If you like bricks

Joel Holland house in Brooklyn, NY.
Αγαπώ τους τοίχους από τουβλάκια!!! I love walls with bricks!!!
 Joel Holland house in Brooklyn, NY.

Μπορείτε να βάλετε πραγματικά τουβλάκια σαν επένδυση σε έναν τοίχο, 
You can add bricks on your wall,
Joel Holland house in Brooklyn, NY.
μπορείτε να παίξετε χαράζοντας σε σοβά που του έχετε δώσει αυτό το χρώμα,
you can play by carving the plaster that you've painted in this colour,
ή μπορείτε να το κάνετε έτσι...
or you can do it like this...
..απλά δεν μου φαίνεται ωραίο! ..but I just don't think it's nice!

Με καλούπι. Δείτε βιντεάκι εδώ γιάυτό. By cast. See this video for this.
Art Exhibition Public House. Photo by Torgny. 
 Μπορείτε να καλύψετε όλους τους τοίχους του δωματίου σας,
You can cover all of your rooms walls,
by Mari

έναν τοίχο,
one wall,
ή μία μόνο εσοχή.
or just a part of the wall.
Κάποια να τα αφήσετε στο φυσικό τους χρώμα και κάποια να τα βάψετε.
You can paint them or not.
 
Natural Home Decorating With Red, White And Blue by Fanny
Πάντως ότι και να κάνετε ένα είναι σίγουρο. 
Ο χώρος θα αλλάξει εντελώς και εσείς θα είστε ενθουσιασμένοι!
Whatever you'll choose you'll cartainly be impressed!

Και σε συνδυασμό με τον μαυροπίνακα που σας λέγαμε την προηγούμενη φορά!
And combined with the blackboard we've already told you in the past!
 ; )
Cest magnifique! [an]

Δεν υπάρχουν σχόλια: